Privacy Policy

Personliga uppgifter (nedan kallade ”data” för det mesta) behandlas av oss endast inom ramen för nödvändigheten och för att tillhandahålla en funktionell och användarvänlig webbplats, inklusive dess innehåll och de tjänster som erbjuds där.

I enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/679 avses i grundförordningen om databeskydd (nedan kallad GDPR) ”bearbetning” varje åtgärd eller serie av åtgärder som utförs med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden personuppgifter, som att samla, samla, organisera, organisera, lagra, anpassa eller modifiera, läsa ut, fråga, använda, avslöja genom överföring, spridning eller annan form av tillhandahållande, försoning eller föreningen, begränsningen, raderingen eller förintelsen.

Följande sekretesspolicy informerar dig i synnerhet om arten, omfattningen, syftet, varaktigheten och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, så länge vi bestämmer oss för syftet och sättet att behandla antingen ensam eller tillsammans med andra. Dessutom informerar vi dig om komponenter från tredje part som används av oss för optimeringsändamål och för att öka användningskvaliteten, i den utsträckning som tredje part bearbetar data på eget ansvar.

Vår integritetspolicy är uppbyggd enligt följande:

1. Information om oss som ansvarig
2. Användarnas och intressenternas rättigheter
3. Information om databehandling

1. Information om oss som ansvarig

Den ansvariga leverantören av denna webbplats när det gäller dataskydd är:

Kullerbacka AB
Svedjavägen 30
SE-82393 Segersta
info@kullerbacka.net
Tel. +46 278 653445

2. Användarnas och intressenternas rättigheter

När det gäller den databehandling som beskrivs mer detaljerat nedan har användare och registrerade rätten

  • Vid bekräftelse av behandlingen av uppgifterna i fråga om information om de behandlade uppgifterna, ytterligare information om databehandling och kopior av uppgifterna (se även artikel 15 GDPR).
  • Korrigering eller slutförande av felaktiga eller ofullständiga data (se även artikel 16 GDPR);
  • för omedelbar radering av uppgifterna om dem (se även artikel 17 GDPR) eller alternativt om ytterligare bearbetning enligt artikel 17.3 GDPR krävs för att begränsa bearbetningen i enlighet med artikel 18 GDPR.
  • efter mottagande av uppgifterna om dem och tillhandahålls av dem och om överföring av dessa uppgifter till andra leverantörer / kontrollanter (se även artikel 20 GDPR)
  • om klagomål till tillsynsmyndigheten om de anser att uppgifterna om dem behandlas av leverantören i strid med bestämmelserna om skydd av personuppgifter (se även artikel 77 GDPR).

Dessutom är leverantören skyldig att avslöja någon registrerad leverantörs upplysningar, eventuell rättelse eller radering av data eller begränsning av bearbetning enligt artiklarna 16, 17.1, 18 GDPR undervisa. Denna skyldighet finns dock inte i den mån denna anmälan är omöjlig eller oproportionerlig. Trots detta har användaren rätt till information om dessa mottagare.

På samma sätt har användare och registrerade enligt artikel 21 GDPR rätt att göra invändningar mot den framtida behandlingen av uppgifterna om dem, förutsatt att de uppgifter som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 6 para 1 lit. f) DSGVO bearbetas. I synnerhet är en invändning mot databehandling i syfte att direktreklamera tillåtet.

3. Information om databehandling

Dina uppgifter som behandlas på användningen av vår webbplats kommer att raderas eller blockeras så snart lagringens syfte är utelämnat, strider inte data raderingen mot lagstadgade lagringskrav och därefter lämnas ingen annan information om enskilda bearbetningsmetoder.

serverdata

Av tekniska skäl, i synnerhet för att säkerställa en säker och stabil webbplats, överförs data via din webbläsare till oss eller till vår webbleverantör. Dessa så kallade serverns loggfiler inkluderar typen och versionen av din webbläsare, operativsystemet, webbplatsen från vilken du har bytt till vår webbplats (referreringsadress), webbplatsen (er) på vår webbplats som du besöker, datum och tid av respektive åtkomst samt IP-adressen till internetanslutningen från vilken användningen av vår internet-närvaro äger rum.

Dessa insamlade uppgifter lagras tillfälligt men kommer inte att delas med andra uppgifter av dig.

Denna lagring sker på den rättsliga grunden i artikel 6 para 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i förbättring, stabilitet, funktionalitet och säkerhet på vår hemsida.

Uppgifterna kommer att raderas senast efter sju dagar, så länge det inte krävs ytterligare lagring för bevis. I annat fall kommer hela eller en del av uppgifterna att undantas från uppsägningen till en slutlig förklaring av en händelse.

småkakor

a) session cookies / session cookies

Vi använder sk cookies med vår hemsida. Kakor är små textfiler eller annan lagringsteknik som lagras och lagras på din enhet av den webbläsare du använder. Dessa cookies bearbetar viss information om dig, till exempel din webbläsare eller platsdata eller din IP-adress, i en enskild utsträckning.

Denna bearbetning gör vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker, eftersom bearbetningen till exempel tillåter oss att reproducera vår hemsida på olika språk eller erbjuda en kundvagnsfunktion.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 bi GDPR, i den mån dessa cookies behandlar data för att initiera kontraktet eller behandla kontraktet.

Om bearbetningen inte tjänar till att initiera eller genomföra kontraktet, ligger vårt berättigade intresse för att förbättra funktionaliteten på vår webbplats. Rättslig grund är då i artikel 6 para 1 lit. f) GDPR.

Att stänga din webbläsare raderar dessa sessionskakor.

b) Cookies från tredje part

Om nödvändigt använder vår webbplats även cookies från partnerföretag med vilka vi samarbetar för att annonsera, analysera eller funktionalisera vår hemsida.

För detaljer, särskilt för syften och rättsliga grunderna för att behandla sådana tredjeparts cookies, hänvisas till informationen nedan.

c) bortskaffningsalternativ

Du kan förhindra eller begränsa installationen av cookies genom att ställa in din webbläsare. Du kan även ta bort tidigare sparade cookies när som helst. De nödvändiga åtgärderna och åtgärderna beror dock på din specifika webbläsare. Om du har frågor, använd hjälpfunktionen eller dokumentationen för din webbläsare eller kontakta tillverkaren eller supporten. Med så kallade Flash-kakor kan behandlingen dock inte hindras av webbläsarens inställningar. Istället måste du ändra inställningen för din Flash Player. De nödvändiga stegen och åtgärderna beror på din specifika Flash-spelare. Om du har några frågor, använd också hjälpfunktionen eller dokumentationen för din Flash Player eller kontakta tillverkaren eller användar supporten.

Om du förhindrar eller begränsar installationen av cookies, kan det dock leda till att inte alla funktioner på vår webbplats är fullt användbara.

Kontaktförfrågningar / kontaktmöjligheter

Om du kontaktar oss via kontaktformulär eller e-post, kommer de uppgifter du tillhandahåller att användas för att behandla din förfrågan. Specifikationen av data är nödvändig för bearbetning och svar på din förfrågan – utan vår bestämmelse kan vi inte svara på din förfrågan eller i bästa fall endast i begränsad utsträckning.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 lit. b) GDPR.

Dina uppgifter kommer att raderas, förutsatt att din förfrågan har slutligen besvarats och raderingen inte stämmer överens med lagstadgade lagringskrav, till exempel vid eventuell senare genomförande av kontrakt.

Google Analytics

På vår hemsida använder vi Google Analytics. Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hädanefter kallad ”Google”.

Certifierad enligt EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garanterar att Google uppfyller EU: s dataskyddsstandarder vid behandling av data i USA.

Tjänsten Google Analytics används för att analysera användarbeteendet på vår webbplats. Rättslig grund är artikel 6 para 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i analysen, optimeringen och den ekonomiska driften av vår hemsida.

Användar- och användarrelaterad information, till exempel IP-adress, plats, tid eller frekvens för att besöka vår webbplats, överförs till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder dock Google Analytics med den så kallade anonymiseringsfunktionen. Med denna funktion avkortar Google redan IP-adressen inom EU / EES.

Uppgifterna som samlas på detta sätt kommer återigen att användas av Google för att ge oss en utvärdering av besöket på vår webbplats samt om användningsaktiviteterna där. Även dessa uppgifter kan användas för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats och användningen av Internet.

Google säger att du inte associerar din IP-adress med någon annan data. Dessutom håller Google under

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Ytterligare uppgifter om dataskydd är redo för dig, inklusive till exempel möjligheterna att förhindra användningen av data.

Dessutom erbjuder Google nedan

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

en så kallad deaktiveringstillägg tillsammans med ytterligare information om detta. Denna tillägg kan installeras med de populära webbläsarna och ger dig ytterligare kontroll över de data som Google samlar när du besöker vår webbplats. Tillägget informerar JavaScript (ga.js) i Google Analytics om att information för att besöka vår webbplats inte ska överföras till Google Analytics. Detta förhindrar inte att information skickas till oss eller andra webbanalystjänster. Naturligtvis hittar du också i denna integritetspolicy om och vilka andra webbanalystjänster vi använder.

Google Maps

På vår hemsida använder vi Google Maps för representation av vår plats och för att skapa en körbeskrivning. Detta är en tjänst från Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hädanefter kallad ”Google”.

Certifierad enligt EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garanterar att Google uppfyller EU: s dataskyddsstandarder vid behandling av data i USA.

För att möjliggöra representation av vissa skrifter i vårt Internet-utseende etableras en anslutning till Googles server i USA när vi ringer till vårt Internet-utseende.

I den mån du får tillgång till Google Maps-komponenten integrerad på vår webbplats lagrar Google en cookie på din enhet via din webbläsare. För att se vår plats och ange riktningar behandlas dina användarinställningar och data. Här kan vi inte utesluta att Google använder servrar i USA.

Rättslig grund är artikel 6 para 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i att optimera funktionaliteten på vår hemsida.

Googles anslutning till Google gör det möjligt att bestämma från vilken webbplats din begäran har skickats och vilken IP-adress som riktlinjerna ska överföras.

Om du inte håller med den här behandlingen har du möjlighet att förhindra installation av cookies med motsvarande inställningar i din webbläsare. Du hittar detaljer om detta under rubriken ”Cookies”.

Dessutom styrs användningen av Google Maps och information som erhållits via Google Maps i Googles användarvillkor https://policies.google.com/terms?gl=US&hl=sv och användarvillkoren för Google Maps https://www.google.com. com / intl / sv_SE / help / terms_maps.html.

Dessutom erbjuder Google nedan

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

ytterligare information.

Google reCAPTCHA

På vår hemsida använder vi Google reCAPTCHA för att kontrollera och undvika interaktioner på vår webbplats genom automatiserad åtkomst, till exempel genom så kallade bots. Detta är en tjänst från Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hädanefter kallad ”Google”.

Certifierad enligt EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garanterar att Google uppfyller EU: s dataskyddsstandarder vid behandling av data i USA.

Genom denna tjänst kan Google bestämma från vilken webbplats en begäran skickas och från vilken IP-adress du använder den så kallade reCAPTCHA-inmatningsrutan. Förutom din IP-adress kan ytterligare information samlas in av Google, vilket är nödvändigt för erbjudandet och garantin för denna tjänst.

Rättslig grund är artikel 6 para 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i vår webbplatss säkerhet och i försvaret mot oönskad, automatisk tillgång i form av skräppost eller liknande.

Google erbjuder nedan

https://policies.google.com/privacy

Ytterligare information om den allmänna hanteringen av dina användardata.

Google-teckensnitt

På vår hemsida använder vi Google-teckensnitt för att visa externa teckensnitt. Detta är en tjänst från Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hädanefter kallad ”Google”.

Certifierad enligt EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garanterar att Google uppfyller EU: s dataskyddsstandarder vid behandling av data i USA.

För att möjliggöra representation av vissa skrifter i vårt Internet-utseende etableras en anslutning till Googles server i USA när vi ringer till vårt Internet-utseende.

Rättslig grund är artikel 6 para 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i optimering och ekonomisk drift av vår hemsida.

Google kan bestämma från vilken webbplats din begäran har skickats och till vilken IP-adress presentationen av teckensnittet ska överföras genom anslutningen till Google etablerad när vår webbplats uppkallas.

Google erbjuder nedan

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Ytterligare information, särskilt om möjligheterna att förhindra användningen av data.

CloudFlare

För att säkra vår hemsida och optimera belastningstiderna använder vi tjänsten CloudFlare som så kallat CDN (Content Delivery Network). Detta är en tjänst av Cloudflare Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, Kalifornien 94107, USA, hädanefter benämnd ”CloudFlare”.

Certifierad enligt EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active

CloudFlare garanterar att EU: s dataskyddsstandarder respekteras, bland annat vid behandling av data i USA.

Rättslig grund är artikel 6 para 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i säker drift av vår hemsida och optimering.

Om du besöker vår webbplats kommer dina förfrågningar att riktas via CloudFlare-servern. I det här fallet samlas statistiska åtkomstdata när du besöker vår webbplats, och en cookie lagras på din enhet av CloudFlare via din webbläsare. För att komma åt data ingår

– din IP-adress,

– webbplatsen (er) på vår hemsida du har besökt,

– Typ och version av webbläsaren du använder,

– operativsystemet du använder,

– den webbplats som du har bytt till vår hemsida (referreringsadress),

– Din vistelse på vår hemsida och

– hur ofta vi ringer våra webbsidor

Data används av CloudFlare för statistisk analys av tillgång, säkerhet och optimering av erbjudandet.

Om du inte håller med den här behandlingen har du möjlighet att förhindra installation av cookies med motsvarande inställningar i din webbläsare. Du hittar detaljer om detta under rubriken ”Cookies”.

CloudFlare erbjuder

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Ytterligare information om insamling och användning av data och dina rättigheter och sätt att skydda din integritet.

Pröva integritetspolicy för advokatbyrån Weiß & Partner