Avtryck

adress

Kullerbacka AB
Svedjavägen 30
SE-82393 Segersta
info@kullerbacka.net
Tel. +46 278 653445

Representerad av

Melanie Stebler, VRP
Thomas Stebler, VD

inkorporering

Inträde i handelsregistret.
Registrera domstol:
Registreringsnummer:
Momsregistreringsnummer:
Försäljningsskattens identifikationsnummer enligt säljskattelagstiftningen:

disclaimer

Författaren förbehåller sig rätten att inte vara ansvarig för informationens noggrannhet, noggrannhet, aktualitet, tillförlitlighet och fullständighet. Ansvarskrav mot författaren på grund av materiell eller oskadlig skada som uppstår till följd av tillgång eller användning eller användning av den publicerade informationen, genom felaktig användning av anslutningen eller på grund av tekniska fel är uteslutna. Alla erbjudanden är utan förpliktelse. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande eller för att stoppa publiceringen tillfälligt eller permanent.

Ansvar för länkar

Hänvisningar och länkar till tredje parts webbplatser ligger utanför vårt ansvarsområde. Eventuellt ansvar för sådana webbplatser avvisas. Tillträdet och användningen av sådana webbplatser är på användarens egen risk.

upphovsrätt

Upphovsrätten och alla andra rättigheter till innehållet, bilderna, bilderna eller andra filer på webbplatsen hör uteslutande till företaget Kullerbacka AB eller de specifikt nämnda rättighetsinnehavarna. För reproduktion av några delar måste upphovsrättsinnehavarens skriftliga medgivande erhållas i förväg.